Služby ktoré ponúkame

Services

Našim zákazníkom ponúkame služby v oblasti

Plánovanie a riadenie

Ponúkame riešenia v oblasti plánovania a optimalizácie výroby ako aj jej riadenia.

Operačné audity

Našim zákazníkom ponúkame možnosť realizácie operačných auditov.

Analýzy

Vykonávame analýzy procesov ako aj projekty zamerané na optimalizáciu a celkové zlepšovanie produktivity.

Simulácie

Dnešné systému sú oveľa zložitejšie ako to bolo v minulosti pomocou dynamickej simulácie vám pomôžeme nájsť úzke miesta alebo otestovať dopady vašich opatrení na výrobný systém.

Riešenia na mieru

Veľmi radi sa prispôsobíme vašim individuálnym požiadavkám a ponúkneme riešenie na vaše problémy.

Vzdelávanie

S našimi vyškolenými odborníkmi vám veľmi radi pomôžeme so vzdelávaním a tréningom pracovníkov v oblasti Priemyslu 4.0, plánovania a riadenia výroby, operačných auditov, zlepšovania produktivity, dynamických simulácií či iných oblastiach priemyslu.

Prečo si nás zvoliť

Why

Ak ešte váhate tu sú dôvody prečo si zvoliť práve nás.

O nás

O nás

Slovenské centrum produktivity (SLCP), ako združenie právnických osôb, sa viacej ako dvadsať rokov komplexne zaoberá s problematikou produktivity v podnikovej, predovšetkým v priemyselnej sfére

Slovenské centrum produktivity (SLCP) bolo zriadené v roku 1998 ako národná organizácia s hlavným cieľom podpory zvyšovania konkurencieschopnosti a produktivity domácich priemyselných organizácií. Jeho zriaďovateľmi boli Žilinská univerzita v Žiline, Ministerstvo hospodárstva SR (MH-SR) a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ SR).


SLCP pôsobí ako národná organizácia produktivity a zastupuje SR v medzinárodných združeniach pre produktivitu - EANPC - EuropeanAssociationofNationalProductivityCentres, WCPS - WorldConfederation on ProductivityScience a dlhodobo spolupracovalo s Japonským centrom produktivity (JPC), Americkým centrom produktivity (APQC) a UNIDO. V roku 2005 sa SLCP stalo členom globálnej siete LeanProduction (štíhla výroba), organizovanej americkým LeanEnterpriseInstitute (LEI).


Od roku 1998 organizovalo SLCP úspešnú konferenciu „Národné fórum produktivity“, ktorá sa postupne stala národnou platformou pre transfer progresívnych technológií, nových prístupov a inovácií pre zvyšovanie produktivity a konkurencieschopnosti. Partnermi SLCP sa postupne stali najvýznamnejší priemyselní výrobcovia v SR.


V spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR iniciovalo SLCP vypracovanie „Národného programu zvyšovania produktivity a konkurencieschopnosti SR“, ktorý bol schválený vládou SR v septembri roku 2002. Od roku 2004 zaviedlo SLCP v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR udeľovanie prestížneho ocenenia „Národná cena produktivity“.


Pod gesciou Ministerstva hospodárstva SR spolupracovalo SLCP v roku 2004 so Združením automobilového priemyslu a Zväzom priemyslu SR na stratégii rozvoja automobilového priemyslu v SR.


V roku 2007 SLCP vytvorilo spoločnosť CEIT – CentralEuropeanInstituteofTechnology, ktorá sa stala v spolupráci so Žilinskou univerzitou centrom národných technologických inovačných aktivít pre slovenský priemysel. CEIT patril medzi iniciátorov a zakladateľov EuropeanFactoryoftheFutureResearchAssociation so sídlom v Bruseli. CEIT pôsobí ako zástupca SR v európskej technologickej platforme ManuFuture- EU a v roku 2007 inicioval vytvorenie národnej pobočky ManuFuture -SK.


V roku 2010 inicioval CEIT v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR vypracovanie Strategickej agendy priemyselného výskumu SR (SIRA-SK), ktorá sa stala základným dokumentom pri príprave Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 SK).


SLCP a neskôr aj CEIT realizovali svoje hlavné inovačné aktivity v slovenských priemyselných organizáciách a ich činnosti výrazným spôsobom podporili rast produktivity a urýchlenie technologického rozvoja v SR.


V rokoch 1998 až 2007 boli aktivity SLCP smerované do oblasti transferu technológií pre zvyšovanie produktivity (Totálne riadenie produktivity TPM, LeanProduction, Six Sigma, SMED, Kanban, a pod.). Po roku 2007 bola orientácia hlavných aktivít presmerovaná do oblasti technologických inovácií (digitálny podnik, automatizácia a robotizácia výroby, mobilná robotika, digitalizácia s využitím 3D laserového skenovania, RapidPrototyping, virtuálne prototypovanie tovární, simulácie, riešenia Industry 4.0, rekonfigurovateľné výrobné systémy, digitálne dvojča, FactoryTwin a pod.).

Kontaktujte nás

Contact
Location

Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina, Slovensko

E-mail

info@slcp.info